Behandelingen – Tandartspraktijk H.J. Kraaij – Velp
Welkom bij
Tandartspraktijk Kraaij
Tandartspraktijk Kraaij

Behandelingen

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de gezondheidsinformatie op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen enkele weken.

De meeste behandelingen voeren onze eigen behandelaren uit. Denk bijvoorbeeld aan de mondhygiënist of het plaatsen van implantaten. Hieronder leest u er meer over. Voor bijzondere of complexe behandelingen beschikken wij over een uitgebreid netwerk van collega’s en specialisten waarnaar we u kunnen verwijzen indien nodig.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.

Wilt u bij een bezoek aan de praktijk wijzigingen tijdig aan ons doorgeven?

Denk aan wijzigingen in uw:

  • contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres)
  • gezondheid
  • medicijngebruik