Onderzoek piercings – Tandartspraktijk H.J. Kraaij – Velp
Welkom bij
Tandartspraktijk Kraaij
Tandartspraktijk Kraaij

Onderzoek piercings

Patiëntinformatie bij het onderzoek ‘Piercings in de mond’

De afgelopen jaren lijken steeds meer patiënten een mondpiercing te dragen. Daarbij is vaak niet te voorkomen dat de piercing in direct contact komt met de harde (tanden) en zachte (tandvlees, wangen) weefsels in de mond. Van verschillende kanten komen berichten dat hierdoor schade aan tanden en tandvlees kan optreden, maar echt goed is dit nog niet in kaart gebracht. Binnen onze praktijk nemen wij deel aan een wetenschappelijk onderzoek om meer zicht te krijgen op de gevolgen voor de mondgezondheid van het dragen van een mondpiercing.

Doel onderzoek

Om zicht te krijgen op de eventuele gevolgen van het dragen van een mondpiercing op de mondgezondheid, is het via dit onderzoek de bedoeling om patiënten met een mondpiercing enkele vragen te stellen over hun piercing (wanneer die is geplaatst, hoe frequent die wordt gedraagt e.d.). Vervolgens worden de tandartsen gevraagd om die gegevens verder aan te vullen met informatie over wat zij klinisch in de mond van patiënten met een mondpiercing zien.

 Wat betekent meedoen voor patiënten?

Patiënten beslissen zelf of zij wel of niet meedoen aan het onderzoek. Bij deelname aan het onderzoek worden twee dingen van hen verlangd.

  • Beantwoorden van enkele vragen die de tandarts bij het bezoek mondeling zal stellen.
  • Verlenen van mondelinge toestemming aan de tandarts om op geanonimiseerde wijze gegevens uit het dossier te verstrekken ten behoeve van het onderzoek.

Mogelijke voor- en nadelen

Aan dit onderzoek zijn voor patiënten geen directe voor- en nadelen verbonden.

 Gebruik en bewaren van de gegevens

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De toetsingscommissie van de METc van het VUmc heeft beoordeeld dat dit onderzoek niet onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt. Dat betekent dat patiënten niet aan (extra) handelingen worden onderworpen of dat er bepaalde gedragsregels aan hen worden opgelegd.

Wel is het voor dit onderzoek nodig dat enkele persoonsgegevens en gegevens over de tandheelkundige voorgeschiedenis van patiënten worden verzameld. Dit wordt voor elke patiënt gedaan onder een anonieme code, waardoor de onderzoekers geen naam kennen of te weten komen. Wel is bekend welke tandarts van een aantal van zijn patiënten gegevens ter beschikking stelt. De anonieme codes van patiënten blijven beschikbaar bij de tandarts, zodat hij/zij zo nodig (anoniem) aanvullende informatie kan verstrekken. 

De gegevens die tandartsen aanleveren, zullen alleen voor dit onderzoek worden gebruikt en worden één jaar na afloop van het onderzoek vernietigd. Bij publicatie in een (wetenschappelijk) tijdschrift zullen de uitkomsten op geen enkele wijze zijn te herleiden naar individuele patiënten of tandartsen.

 Samenvatting belangrijkste punten

  • Er zijn voor patiënten geen risico’s verbonden aan deelname aan dit onderzoek.
  • Deelname van patiënten is geheel vrijwillig.
  • Alle verzamelde gegevens worden gecodeerd, anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld.
  • De toetsende medisch ethische commissie heeft vrijstelling verleend van de verplichting om voor dit onderzoek een risicoverzekering af te sluiten omdat aan deelname geen risico’s verbonden zijn.
  • Patiënten geven mondeling toestemming aan de tandarts voor deelname aan dit onderzoek, waarna de tandarts hiervan melding maakt in het patiëntendossier.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt contact opnemen met uw tandarts. Mocht u vragen hebben voor de onderzoekers, dan kunt u contact opnemen met J. Bruers van de KNMT. Per telefoon via nummer 030-6076248 (maandag en donderdag) of per e-mail via j.bruers@knmt.nl.