Huisregels praktijk – Tandartspraktijk H.J. Kraaij – Velp
Welkom bij
Tandartspraktijk Kraaij
Tandartspraktijk Kraaij

Huisregels praktijk

Huisreglement

Informatie over uw eerste afspraak
Graag heten wij u van harte welkom bij Tandartspraktijk Kraaij. Samen met u gaan wij werken aan een gezonde en stralende lach waar u uw leven lang plezier van heeft. Bij Tandartspraktijk Kraaij werken tandartsen, mondhygiënisten en andere tandheelkundige zorgverleners onder één dak. Moderne behandelkamers, geavanceerde methoden en apparatuur, optimale praktijkondersteuning, trainingen en collegiale samenwerking zorgen voor professionele zorg op maat.

Persoonlijke aanpak
Samen met u stellen we een zorgplan op dat is afgestemd op uw mondgezondheid en wensen. Tijdens uw bezoek behandelen wij niet, maar maakt u kennis met uw nieuwe tandarts en de praktijk. De tandarts kijkt naar uw totale mondgezondheid en voert aanvullend onderzoek uit van o.a. uw tandvlees. Ook bepalen we hoe groot het risico is op mondziekten, zoals gaatjes en tandvleesaandoeningen. Op basis hiervan stellen we in overleg een korte- en lange termijn zorgplan op en spreken we af hoe vaak u de tandarts bezoekt voor
controle. Wat ons betreft vormen persoonlijke aandacht en heldere communicatie de basis van elke behandeling.

Wij houden u op de hoogte
Op onze website www.tandartskraaij.nl vindt u veel nuttige informatie over onze praktijk, ons team en onze werkwijze, maar ook over zaken als de verzorging van uw gebit.
Belangrijk voor u: gezondheidsvragenlijst en medicatieoverzicht

Tijdens uw eerste bezoek vragen wij u een gezondheidsvragenlijst in te vullen. We vinden het dan ook prettig als u wat eerder aanwezig bent zodat u genoeg tijd heeft voor het invullen. Deze lijst bevat een aantal vragen over uw gezondheid. De antwoorden erop zijn van belang voor uw tandarts, omdat ziekten en geneesmiddelen invloed kunnen hebben op uw gebit, mondholte en de uitvoering van tandheelkundig behandelingen. Als u medicijnen gebruikt is het belangrijk om uw medicatieoverzicht bij uw eerste afspraak mee te nemen. U
kunt dit overzicht aanvragen bij uw apotheek. Als er een verandering is in de medicijnen die u gebruikt, is het belangrijk dat u een nieuw medicatieoverzicht meeneemt. Bij ieder bezoek wordt u gevraagd of er iets aan uw gezondheid is veranderd en wordt dit aangepast in uw patiëntendossier.

Eerste afspraak
De eerste afspraak duurt circa 30 minuten. Hierbij zal de tandarts een algemene controle uitvoeren en inventariseren hoe gezond uw gebit en tandvlees zijn. Als het nodig is, maken we een overzichtsfoto van uw gebit en/of twee kleine röntgenfoto’s. Dit om de status van uw gebit nauwkeurig te kunnen vaststellen en volgen. Als u voor het eerst bij ons komt, zijn verschillende zaken van belang:

  • Het is belangrijk dat uw tandarts goed op de hoogte is van uw gezondheidssituatie en eventueel
    gebruik van geneesmiddelen. Wij verzoeken u daarom in de wachtkamer een gezondheidsvragenlijst
    in te vullen. Deze gezondheidsvragenlijst ontvangt u van onze baliedame bij binnenkomst
  • Het is erg handig als u uw gegevens en röntgenfoto’s bij uw vorige tandarts opvraagt en deze voor uw
    eerste afspraak per e-mail naar ons stuurt:
    tandartspraktijkkraaij@zorgmail.nl

Tarieven
Voor een actueel en uitgebreid overzicht omtrent de tandartstarieven, verwijzen wij u graag naar
https://www.tandarts.nl/mondzorg/tandartstarieven.

Tijdig afzeggen afspraak
Als u een afspraak heeft gemaakt, rekenen wij op uw komst. Lukt het niet om uw afspraak na te komen, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In het weekend zijn wij telefonisch niet bereikbaar, u kunt uw afspraak dan per mail afmelden. Bel/mail in ieder geval 24 uur voor de geplande afspraak, anders zijn wij genoodzaakt de kosten van de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening te brengen. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Uw tandartsrekening
Uw tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld. We hanteren de tarieven die landelijk zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl). Uw tandartsnota ontvangt u gewoon van ons, via de mail die u heeft opgegeven bij uw aanmelding. U kunt dan via een IDEAL link uw nota meteen voldoen. Betaald u liever per bankoverschrijving? Dan verzoeken wij u
uitsluitend het factuurnummer bij uw overboeking te noteren, zonder eventuele extra op- of aanmerkingen. Helaas verstekken wij geen papieren nota’s meer. Indien u toch graag uw nota op papier wenst, verzoeken wij u de behandeling aan de balie per pin te voldoen. U krijgt dan een nota van ons mee. Wij declareren waar mogelijk rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Zelf ontvangt u dus alleen een restnota voor het bedrag dat de zorgverzekeraar eventueel niet vergoedt. Bent u voor tandheelkundige zorg ergens anders
verzekerd dan voor uw basisverzekering, dan ontvangt u een nota van ons voor het volledige bedrag. Deze kunt u vervolgens zelf indienen bij de verzekeraar waar u voor tandheelkundige zorg verzekerd bent.


Een behandelrelatie is op basis van vertrouwen: Niet nakomen van betalingen of het niet nakomen van afspraken leidt ons geen andere keus u uit te schrijven als patiënt.

Spoedgevallen
Praktische informatie over spoedgevallen kunt u verder vinden op onze website onder de paarse knop “spoed”. Door onze patiënten minimaal eenmaal per jaar te zien kunnen we de mondgezondheid waarborgen en onze patiënten saneren. Zo voorkomen wij spoedgevallen, uitloop in onze planning en acute zorg waarvoor onze zorgverleners speciaal voor moeten uitrijden. Daarom schrijven wij onze patiënten, na vele herinneringen, uit als we meer dan 2 jaar geen zorg hebben verleend. Zo maken we weer plaats voor patiënten die wel graag regelmatig gezien willen worden om zo het gebit gezond te houden. 

Als u nog andere vragen heeft of tussentijds informatie wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.